Wereldbodemmuseum

In het Wereldbodemmuseum op de Wageningen Campus worden bodems van de wereld tentoongesteld. Deze kleurrijke collectie geeft inzicht in hoe de verschillende bodemvormende factoren (moedermateriaal, topografie, flora en fauna, klimaat, tijd en de mens) leiden tot een grote variatie in bodems wereldwijd. Ook zijn (digitaal) bodemkaarten te raadplegen. De bodems van Nederland zijn in een speciale hoek van het museum te zien.

https://wsm.isric.org/

De VSC is de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers.