Waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap Hunze en AA’s is verantwoordelijk voor voldoende en schoon oppervlaktewater en waterveiligheid in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.