RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het RIVM heeft een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Door middel van onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek ondersteunt het RIVM, als ‘trusted advisor’ burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Adres
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721MA Bilthoven
Nederland

http://www.rivm.nl

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.