RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een gezonde leefomgeving. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek en advies. En door het verzamelen en toepassen van kennis.

Adres
Postbus
3720 BA Bilthoven
Nederland

https://www.rivm.nl

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.