RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een gezonde leefomgeving. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek en advies. En door het verzamelen en toepassen van kennis.

https://www.rivm.nl

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.