RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een gezonde leefomgeving. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek en advies. En door het verzamelen en toepassen van kennis.

https://www.rivm.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer van Weekend van de Wetenschap.