Welkom bij Weekend van de Wetenschap

Weekend van de Wetenschap is het podium van de toekomst! Tijdens het eerste weekend van oktober openen bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en musea de deuren en tonen ze wat je anders nooit kunt zien. Nederland beleeft backstage live wetenschap en technologie!

Stel ook je deuren open op 5 & 6 oktober 2019.

Doe ook mee!

Open call publieksonderzoek

Werk je bij een universiteit, hogeschool of kennisinstelling en heb je een onderzoeksvraag of een idee voor een experiment waarvoor je veel respondenten of proefpersonen nodig hebt? Weekend van de Wetenschap zoekt nieuwe onderzoeksideeën en kan daarbij helpen!

Jaarlijks organiseert Weekend van de Wetenschap in samenwerking met onderzoekers een grootschalig publieksonderzoek. Dat onderzoek richt zich op een breed publiek, van jong tot oud (van 8 tot 88 jaar). De uiteindelijke looptijd van het publiekonderzoek is driekwart jaar, van lancering tot aan de resultaten. Onze publieksonderzoeken trekken tussen de 5.000 en 25.000 respondenten, heel handig voor je resultaten dus!

Is jouw onderzoek hét onderzoek wat wij zoeken voor ons nieuwe publieksonderzoek voor 2020? Download het volgende bestand en kijk of je bij ons past!

Minister Ingrid van Engelshoven prijst Weekend van de Wetenschap

Op 21 januari presenteerde Minister Ingrid van Engelshoven de wetenschapsbrief ‘Nieuwsgierig en Betrokken – de waarde van wetenschap‘. Daarin prijst zij Weekend van de Wetenschap als volgt:

“Ik ben trots op het brede scala aan activiteiten rond wetenschap die dagelijks plaatsvindt in Nederland. Van lezingen en debatavonden tot nieuwe vormen zoals online ’talks’. Wetenschapsmusea en science centers in het hele land spelen daarin een belangrijke rol. NEMO in het bijzonder als aanjager van activiteiten zoals het landelijk festival Weekend van de Wetenschap.” 

Tussentijdse resultaten publieksonderzoek 'Jouw Buurt, Jouw Data'

Maandag 28 januari, op de Europese dag van de privacy, maakte het Centre for BOLD Cities i.s.m. Weekend van de Wetenschap de eerste resultaten bekend van het onderzoek ‘Jouw Buurt, Jouw Data’. Middels een online game krijgt het onderzoeksteam inzicht in hoe Nederlanders omgaan met hun persoonlijke gegevens. Uit de eerste resultaten blijkt dat het databewustzijn van de meeste deelnemers nog niet heel groot is. Hoe ga jij om met jouw privacy gegevens? Weekend van de Wetenschap roept iedereen, en met name de leeftijdsgroep 60+ op, om aan het onderzoek mee te doen

Waarom zou jij je deuren openen tijdens Weekend van de Wetenschap?

Tijdens Weekend van de Wetenschap 2018 waren er:

  • 12 provincies
  • 377 organisaties
  • 1.800 activiteiten
  • 150.000 bezoekers
  • €1.948.147 mediawaarde
  • 1 groot landelijk publieksonderzoek

Meer facts en figures

Wat zegt het Van Gogh Museum over Weekend van de Wetenschap?

Van Gogh Museum – Jolein van Kregten, sr. Educator “Tijdens Weekend van de Wetenschap neemt de restaurator de bezoekers mee naar het restauratieatelier van het Van Gogh Museum, waar zij zelf door de microscoop kijken en met UV-licht de vernislagen op een schilderij ontdekken. Door die unieke ervaring krijgen ze een andere kijk op Van Goghs kunstwerken en dat brengt hem als kunstenaar heel dichtbij.”

Lees meer

Publieksonderzoek van Weekend van de Wetenschap: 'Jouw buurt - Jouw data'

In welke situaties ben jij bereid om (persoonlijke) gegevens achter te laten in ruil voor een dienst of voor veiligheid? Het landelijke publieksonderzoek van Weekend van de Wetenschap is op 1 oktober van start gegaan! Speel de game en help onderzoekers in kaart te brengen wat Nederlanders van hun persoonlijke gegevens in hun leefomgeving afweten.

Speel de game en help mee met het onderzoek!

Meld jouw organisatie aan

Zet ook op 5 & 6 oktober 2019 je deuren open voor het Nederlandse publiek!

Meld je aan
Initiatiefnemer
Sponsors
Mediapartners
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek hun deuren openen.