Ons overbeladen brein

We krijgen dagelijks prikkels door social media, telefoontjes en andere informatie. Daardoor proberen we steeds beter te multitasken. Maar kunnen we dat eigenlijk wel?  

Multitasken is een illusie

Sommige mensen lijken alles tegelijk te kunnen doen. Telefoontjes, Tweets en tussendoor de krant lezen. Ze lijken goede multitaskers, maar is dat een illusie. Als je twee dingen tegelijk wilt doen, doe je elke taak eigenlijk maar half. Van al dat gemultitask kan ons brein zelfs minder flexibel worden!

Onderzoekers schrijven dat mensen die regelmatig multitasken zich makkelijker laten afleiden, zowel door informatie van buitenaf als door hun eigen herinneringen. Multitaskers houden meer informatie vast, maar raken vervolgens een beetje in de war. Dit blijkt uit diverse testen die multitaskers hebben gedaan.

Ook psycholoog Paul Kirschner zag in zijn onderzoek dat multitasken niet goed werkt. Studenten die tijdens het studeren vaak op Facebook zitten, hebben duidelijk slechtere studieresultaten.

Het super gefocusde brein

Volgens hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie Roshan Cools zullen onze hersenen zich in de toekomst gaan aanpassen aan de overdaad aan prikkels. We zullen beter in staat zijn om ongewenste prikkels weg te drukken. Oftwel: we ontwikkelen in de toekomst een super gefocust brein ontwikkelen. Dat klinkt heel goed, maar het heeft ook nadelen. Het super gefocust brein zal veel minder open staan voor nieuwe informatie en minder flexibel en creatief worden.

Onze ambassadeur Diederik Jekel neemt in Kennis van Nu een kijkje in het constant geprikkelde en afgeleide brein.

Bronnen: Multitasker laat zich makkelijker afleiden en Het afgeleide brein

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.