Onderzoek naar de kleinste deeltjes in de natuur

Tijdens het Weekend van de Wetenschap bezocht Ruud Snoeker het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) in Groningen. Hij vertelt over zijn bezoek waar hij leerde over isoniserende stralingen en indrukwekkende demonstraties zag.

De bouwstenen in de natuur

Het KVI-CART (Center for Advanced Radiation Technology) is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Met innovatieve methoden en technieken combineert het centrum fundamenteel met toegepast onderzoek. Om te weten hoe de wereld in elkaar steekt worden de bouwstenen van de natuur onderzocht. KVI-CART doet fundamenteel onderzoek aan de kleinste deeltjes in de natuur. Oftwel de bouwstenen van alles wat wij zien, voelen en aanraken.

Ioniserende stralingen

Ze ontwikkelen praktische toepassingen van ioniserende straling. Deze straling is voldoende energetisch om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan. Ioniserende straling is vooral bekend vanuit de gezondheidszorg, waarbij met ioniserende straling bijvoorbeeld röntgenfoto’s worden gemaakt of kankerpatiënten worden behandeld.

In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt de toepassing van ioniserende straling op medisch gebied ontwikkeld. Dit onderzoek is mogelijk omdat het centrum beschikt over een uniek instrument: het –afgebeelde- Cyclotron, een grote deeltjesversneller . Een deeltjesversneller is een apparaat waarin geladen deeltjes (protonen zwaardere atoomkernen) tot hoge energieniveaus worden gebracht door ze te versnellen tot snelheden in de buurt van de lichtsnelheid.

Indrukwekkende demonstraties

De bezoeker van KVI-CART liep bij binnenkomst tegen de slinger van Foucault aan, waarmee de draaiing van de aarde werd bewezen. Ook waren er diverse demonstraties van onder andere vacuümtechniek en een video over radioactiviteit. Het koude-moleculenlab en de instrumentmakerij waren toegankelijk. Opvallend was de enorme precisie waarmee instrumenten konden worden gemaakt. Het meest indrukwekkende was het AGOR Cyclotron met de bijbehorende controlekamer. Het proces van de deeltjesversneller werd met aansprekende modellen in de experimenteerhal verduidelijkt.

In het laatste deel lees je over Ruud’s bezoek aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen  van Rijksuniversiteit Groningen. Daar stond alles in het teken van ‘Techniek is Zpannend’, waarbij ze lieten zien dat techniek helemaal niet saai en moeilijk hoeft te zijn.

 

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.