Defensie

Defensie tijdens Weekend van de Wetenschap

Hoe ziet de militair van de toekomst eruit? Dat hoor je op zaterdag 5 oktober op de Lunettenkazerne in Vught. Of beter nog: je gaat het zien! Op deze mini-open dag van Defensie krijg je een Virtual Reality-training voor de Koninklijke Marechaussee. Paspoorten controleren bij de douane of explosieven onschadelijk maken? Ontdek het zelf tijdens Weekend van de Wetenschap!

Verder krijg je een rondleiding op het terrein van het Nationaal Trainingscentrum. Op deze plek kan Defensie samen met de brandweer en politie oefenen wat ze moeten doen bij een ramp of aanslag met bijvoorbeeld chemische stoffen. In een nagebouwd restaurant of metrostation op dit terrein, sta je tijdens Weekend van de Wetenschap ineens middenin een rampscenario!

Daarnaast is er deze dag een demonstratie van de genie. Deze speciale landmachteenheid zorgt binnen Defensie voor bijvoorbeeld het bouwen van legerbases en het aanleggen van een militair wegennet. Bovendien helpen deze militairen ook in het buitenland met het herstellen van deze zaken. Bijvoorbeeld na de recente storm op de Bahama’s, waar nu een Nederlandse genie-eenheid helpt.

Wie benieuwd is naar de militair van de toekomst en een (technisch) kijkje wil achter de schermen bij Defensie, komt 5 oktober naar Vught!

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.