Willemsoord Den Helder

Het unieke complex Willemsoord, wat vroeger de scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke Marine was, huisvest een diversiteit aan ondernemers en nautische en culturele instellingen.

http://www.willemsoordbv.nl