Willemsoord Den Helder

Het unieke complex Willemsoord, wat vroeger de scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke Marine was, huisvest een diversiteit aan ondernemers en nautische en culturele instellingen.

http://www.willemsoordbv.nl

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.