De volgende organisaties horen bij NHL Stenden Hogeschool – Emmen

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.