De volgende organisaties horen bij NHL Stenden Hogeschool – Emmen

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.