Zernike Advanced Processing (ZAP) Groningen

In ZAP Groningen werken de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort samen met bedrijven aan oplossingen voor de biobased economie. Een biobased economie is gebaseerd op groene grondstoffen (uit gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie).

Ondernemers kunnen bij ZAP Groningen terecht met onderzoeksvragen. Uiteindelijk willen we samen nieuwe biobased producten naar de markt brengen of (chemische) processen duurzamer maken. In ZAP worden ideeën van ondernemers, in samenwerking met (docent-)onderzoekers en studenten, op een hoger niveau gebracht en wordt de marktpotentie getest.

https://www.zapgroningen.nl