Zeolyst CV

Zeolyst is een vooraanstaand producent van synthetische zeolieten, voor katalytische toepassingen.
Producten worden gebruikt in katalysatoren welke nodig zijn voor het katalytisch kraken van zware olie componenten, de katalytische vorming van specifieke organische stoffen en voor het behandelen van rookgassen. Als wereldwijde leverancier van zeolieten draagt Zeolyst bij aan een schoner milieu (daar waar het de productie en gebruik van brandstoffen betreft) en dragen we in belangrijke mate bij in de ontwikkeling van toepassingen in de zgn. gas to liquid chemie en de oil to chemicals petrochemie. De fabriek in Delfzijl is (in zijn soort) uitgegroeid tot de grootste zeolietplant ter wereld en deze groei zet zich de komende jaren ook nog voort.

Adres
Oosterhorn 36
9936 HD Farmsum
Nederland

https://www.zeolyst.com/

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.