Werkspoorkwartier

Een halve eeuw nadat de laatste locomotief er uit de fabrieken rolde, wordt het Werkspoorkwartier een aantrekkelijk gebied voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid. Met het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ transformeert het oude bedrijventerrein in de komende vier jaar tot een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht voor creatieve, circulaire maakbedrijven en startups. Hiermee zorgt het project voor ruim 10.000 m2 nieuwe bedrijvigheid en meer dan 200 nieuwe banen.

Tijdens het project leggen de partners een stevig fundament voor de versterking van de gebiedstransformatie van het Werkspoorkwartier. Dit gebeurt in aansluiting op de gemeentelijke visie voor het gebied en de Utrechtse strategie voor duurzame verstedelijking. Het project geeft een impuls aan nieuwe werkgelegenheid in het gebied, en aan initiatieven met een duurzame businesscase die rendabel voortgezet kunnen worden na afloop van de projectperiode. Zo werken de partners samen om het gebied voor langere tijd op de kaart te zetten als creatieve en circulaire broedplaats. Ook stellen de projectpartners de opgedane kennis ter beschikking aan vergelijkbare projecten binnen en buiten de stad. Partners in het project zijn: Erfgoed Werkspoor Utrecht, Eneco, Hof van Cartesius, BOOT organiserend ingenieursbureau, Buurman groep, Universiteit Utrecht – Copernicus Instituut, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute.

Het project Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

http://efro-wsk.nl/