Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen is ontstaan uit een fusie van de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht. De naam Vechtstromen verwijst naar de grootste rivier in het beheergebied: de Overijsselse Vecht. De Regge en de Dinkel monden beiden uit in de Vecht en de drie rivieren met hun stroomgebieden vormen samen één logisch samenhangend watersysteem.

Schoon water
Vechtstromen zorgt voor schoon oppervlaktewater in sloten, beken en rivieren. Ook zuiveren we al het afvalwater in ons werkgebied. We leveren geen drinkwater, dat doen de drinkwatermaatschappijen.

https://www.vechtstromen.nl