Vitens

Vitens produceert en levert drinkwater aan de provincies Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht. Hiermee is Vitens het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.Op het laboratorium controleren zij of het kraanwater voldoet aan de kwaliteitseisen die de drinkwaterwet voorschrijft. Van bron tot kraan nemen onderzoekers periodiek watermonsters af. In het laboratorium testen zij deze monsters op uiteenlopende parameters.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer van Weekend van de Wetenschap.