Vitens

Vitens produceert en levert drinkwater aan de provincies Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht. Hiermee is Vitens het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.Op het laboratorium controleren zij of het kraanwater voldoet aan de kwaliteitseisen die de drinkwaterwet voorschrijft. Van bron tot kraan nemen onderzoekers periodiek watermonsters af. In het laboratorium testen zij deze monsters op uiteenlopende parameters.

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.