Utrecht Centre for Medieval Studies

Het Utrechtse onderzoek en onderwijs op het gebied van de Middeleeuwen is gebundeld in het Utrecht Centre for Medieval Studies (UCMS).

Hedendaags belang van de Middeleeuwen
Veel maatschappelijke discussies richten de blik niet verder terug dan hooguit enkele generaties. Dit denken in korte termijnen leidt tot een beperkt blikveld, een ‘provincialisme van de tijd’. Aandacht voor de middeleeuwse cultuur in al zijn facetten geeft een ander perspectief op de problemen van vandaag: het perspectief van de lange termijn, dat uitnodigt tot een vergelijkende benadering.

http://uu.nl/ucms