Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA tot de grote algemene universiteiten in Europa met ruim 30.000 studenten, 5.000 medewerkers, meer dan 100 nationaliteiten en een budget van meer dan 600 miljoen euro.

h3. Onderwijs en onderzoek

De UvA heeft 7 faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden. Nauw verbonden met duizenden onderzoekers en honderden instellingen in binnen- en buitenland.
Jaarlijks verschijnen circa 10.000 wetenschappelijke publicaties van UvA-medewerkers. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. De uiteenlopende toepassingsgerichte onderzoekprogramma’s zijn deels multidisciplinair van aard en gericht op maatschappelijke vraagstukken. De UvA bestaat uit onafhankelijke denkers die houden van het onderzoeken, het lef hebben door te vragen en het openlijk met elkaar oneens durven zijn.

h3. Missie

De Universiteit van Amsterdam is een brede, onderzoeksintensieve universiteit, voortgekomen uit de geschiedenis van Amsterdam, en een internationaal georiënteerde academische gemeenschap die zich kan meten met de toonaangevende universiteiten in binnen- en buitenland. De UvA biedt academisch onderwijs aan op alle wetenschapsgebieden en staat open voor alle studenten en medewerkers – ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging – die met volle inzet van eigen talent werken aan de ontwikkeling en overdracht van wetenschappelijke kennis als bron van culturele rijkdom en als basis voor duurzame vooruitgang.

http://www.uva.nl