Tilburg University (TiU)

Tilburg University stelt zich ten doel actief bij te dragen aan de samenleving. We willen graag de maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Onze universiteit heeft zich altijd sterk gemaakt voor de maatschappelijke inbedding van ons onderwijs en onderzoek.

Onze missie Understanding Society is gebaseerd op de christelijke en humanistische tradities waarin we wortelen. Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en diversiteit in het kader van corporate social responsibility. We staan voor een op die waarden gerichte samenleving waaraan we met burgers en maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk gestalte geven.

http://www.tilburguniversity.edu/nl/