Techport Technolab

Techport: hart van de maak- en onderhoudsindustrie Metropoolregio Amsterdam. In Techport komt de wereldtop van hoogwaardige productietechniek op het gebied van o.a. staal, papier, offshore, energie en maritiem samen met leidende vernieuwers in ‘smart’ onderhoud en procesverbetering. De Nederlandse maakindustrie is toonaangevend in de wereld en dan is stilstaan geen optie. Techport zet in op een SMART Tech, duurzame en schonere toekomst
Deze inzet is nodig, want het komende decennium zal bol staan van nieuwe technologieën en materialen. Techport is van oudsher de thuisbasis van toonaangevende maakindustrie, gespecialiseerde nichespelers en tal van toeleverende bedrijven die de harde kern van de maak- en onderhoudsindustrie vormen. Techport: ecologie van slim samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden. In Techport komen ambities samen die leiden tot een bloeiende maak- en onderhoudsindustrie met ondernemende mensen, bloeiende bedrijven en uitdagend onderwijs.Techport draagt bij aan bedrijvigheid, werkgelegenheid, duurzaamheid en gemeenschapszin regio. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

http://www.techport.nl/kiezen/technolab.html