Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een technische universiteit in Eindhoven. Het motto van de universiteit is: Mens agitat molem (‘De geest beweegt de massa’).

De Technische Universiteit Eindhoven is een onderzoeksuniversiteit gespecialiseerd in engineering science & technology. De Technische Universiteit Eindhoven legt het accent op kennisvalorisatie: onderzoeksresultaten worden vertaald naar succesvolle innovaties en dienen als basis voor het creëren van nieuwe producten, processen en ondernemingen.

https://www.tue.nl/