Stichting Brain Technology Institute (BTI)

Stichting Brain Technology Institute (BTI) verricht onderzoek naar en ontwikkelt nieuwe neurochirurgische technieken/technologieën ten behoeve van patiënten met zeldzame vaataandoeningen in de hersenen.

http://www.bt-i.org/