Stichting Brain Technology Institute (BTI)

Stichting Brain Technology Institute (BTI) verricht onderzoek naar en ontwikkelt nieuwe neurochirurgische technieken/technologieën ten behoeve van patiënten met zeldzame vaataandoeningen in de hersenen.

Adres
Yalelaan 44
3584 CM Utrecht
Nederland

http://www.bt-i.org/

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.