Sterrenwacht Tivoli

Sterrenwacht Tivoli is gevestigd in het voormalige Jezuietenklooster tegenover de Basiliek van Oudenbosch. Op de zolder naast het observatorium is een permanente expositie gevestigd waar wordt verteld over de glorietijd van de amateurastronomie tussen 1960 en 1975, de tijd dat we missies ondernamen naar de maan.

https://sterrenwachttivoli.nl