Sterrenwacht Tivoli

Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch is gevestigd op de plaats waar ooit de allereerste Volkssterrenwacht van nederland is ontstaan, genaamd Simon Stevin. We zijn gevestigd in het voormalige Jezuietenklooster tegenover de Basiliek van Oudenbosch. Dit klooster is gebouwd in 1890 en kende binnen het orginele ontwerp al een toren met een sterren observatorium. Op de zolder naast het observatorium is een permanente expositie gevestigd waar wordt verteld over de glorietijd van de amateurastronomie tussen 1960 en 1975, de tijd dat we missies ondernamen naar de maan. We hebben een collectie telescopen uit die tijd, een orgineel instructie planetarium dat gebruikt werd voor de opleiding van astronauten en een opstelling waar we laten zien hoe men zelf een telescoop kan bouwen d.m.v. het slijpen van spiegels en lenzen. Verder hebben we een unieke proefopstelling om via spectroscopie inzichtelijk te maken hoe astronomen zoveel weten van sterren waar ze zelf nooit zijn geweest.

Het observatorium is helemaal in oude staat hersteld, inclusief de 30cm Maksutov telescoop en de orginele koepel. Sterrenwacht Tivoli wil een authentieke volkssterrenwacht zijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op educatie. Elk voor- en najaar worden er cursussen gegeven voor volwassenen, maar de focus ligt toch, met name, op educatie van jongeren.

De sterrenwacht biedt naast vaste publieksavonden ook een grote bibliotheek annex presentatiezaal. Deze presentatiezaal leent zich uitstekend voor het geven van lezingen en het houden van vergaderingen. Lezingen kunnen verzorgd worden door een van onze vrijwilligers of een door Stichting Sterrenwacht Tivoli uitgenodigde gastspreker, al dan niet in samenwerking met andere organisaties uit de regio of daarbuiten.

De vrijwilligers van de stichting dragen hun steentje bij aan het populariseren van sterrenkunde in het algemeen en in het bijzonder als hobby. Evenementen zoals de landelijke sterrenkijkdagen of de Nacht van de Nacht zullen worden gebruikt om mensen te introduceren tot de sterrenhemel, de hobby en de problematiek rond de sterrenkunde, zoals lichtvervuiling, aan te kaarten.

Adres
Jezuïetenplein 33
4731 HX Oudenbosch
Nederland

http://www.sterrenwachttivoli.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer van Weekend van de Wetenschap.