Spinoza Centre for Neuroimaging

Speerpunten in het onderzoek naar de werking van gezonde en zieke hersenen binnen het Spinoza Centre zijn: Cognitie (onderzoek naar de cognitieve processen zoals waarnemen, aandacht, geheugen, planning en besluitvorming), Emotie (onderzoek naar de neurale basis voor interacties tussen emotie en gedrag), Klinische neurowetenschappen (onderzoek naar de oorzaken van klinische hersenaandoeningen) en Methoden en statistiek (ontwikkeling van methoden voor (MRI) dataverzameling en -analyse)

BEELDVORMING VAN HET BREIN

Het Spinoza Centre beschikt over twee 3 Tesla MRI-scanners en een 7 Tesla MRI-scanner (7T scanner) waarmee functie, structuur en metabolisme van de hersenen op zeer fijne schaal in beeld kunnen worden gebracht. Er zijn maar 4 7T-scanners die geschikt zijn voor mensen in Nederland.

Het Spinoza Centre stimuleert samenwerking in de regio Amsterdam en biedt waar mogelijk ook een landelijke infrastructuur. Het Spinoza Centre werkt onder meer samen met verschillende nationale en internationale onderzoeksinstituten en bedrijven, waaronder de universitair medische centra in Leiden en Utrecht, die ook onderzoek uitvoeren met een 7T-scanner.

De oprichting van het centrum, gehuisvest op het AMC-terrein, is mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en bijdragen van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

https://www.spinozacentre.nl/