Spaarnestad Photo

Door de exploitatie van de foto’s is de niet structureel gesubsidieerde Stichting Spaarnestad Photo als cultureel ondernemer in staat om onbekend en nog niet gedigitaliseerd fotomateriaal uit de Collectie Spaarnestad te ontsluiten. In samenwerking met andere partijen kan hierdoor onderzoek naar de foto’s verricht worden. Fotografen en andere rechthebbenden dragen hier aan bij door een deel van hun copyrightvergoeding af te staan. Het materiaal blijft hiermee levend, actueel en steeds meer zichtbaar voor het publiek.

Spaarnestad Photo kan u helpen bij het vinden van het perfecte beeld. Dankzij de vragen van professionele gebruikers is Spaarnestad Photo in staat om onbekend of niet gescand materiaal aan te bieden. We adviseren bij beeldoplossingen en zorgen voor een verbreding van de zoekresultaten.

http://www.spaarnestadphoto.nl