SimGas

De meeste mensen in rurale gebieden van deze landen koken op hout of houtskool, en hebben een aantal koeien en een moestuin voor het verbouwen van eten. Met onze systemen wordt koeienmest door middel van vergisting omgezet in gas om op te koken en/of voor het koelen van melk. Hiermee wordt er bespaard op het gebruik van hout en houtskool, wordt de luchtkwaliteit in huis/de keuken sterk verbeterd, heeft men toegang tot een moderne manier van koken, wordt er minder melk verspild door langere houdbaarheid en krijgen kleine melkveehouders toegang tot de formele zuivel-keten.

Op dit moment heeft SimGas vanuit haar lokale hubs en met inzet van lokale technische teams honderden biogas systemen geïnstalleerd bij klanten in Kenia en Tanzania.

https://simgas.org/