Roessingh Research en Development

Mensen met een beperking – in fysiek of cognitief functioneren – door slim gebruik van nieuwe technologie zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk laten participeren in de samenleving.

Dat is de motivatie van waaruit wij ons werk doen. Wij stellen de patiënt en zijn of haar begeleider centraal en zoeken naar wat ervoor nodig is om hun situatie te verbeteren. Daarom onderzoeken we welke technologie voordelen levert voor welke groep patiënten in welke omstandigheden, èn brengen we in kaart wat er moet gebeuren voordat die technologie ook daadwerkelijk kan worden toegepast in de klinische praktijk.

http://www.rrd.nl