Rijnbrink

Rijnbrink is partner in het cultureel en sociaal domein.
Een leefbare samenleving is er een waarin iedereen mee kan doen – dat is de overtuiging van Rijnbrink. Meedoen is alleen mogelijk wanneer mensen beschikken over (digitale) basisvaardigheden zoals taal en gebruik van media – wanneer kennis toegankelijk is, mensen zich cultureel kunnen uiten en elkaar kunnen ontmoeten.
Bibliotheken en culturele instellingen spelen hierin een onmisbare rol. Om die reden zet Rijnbrink zich iedere dag met passie voor hen in, zodat zij zich kunnen focussen op hun maatschappelijke opdracht.

https://www.rijnbrink.nl