Rijksuniversiteit Groningen: Faculteit Wijsbegeerte

Een van de beste academische centra in de EU voor filosofie; een inspirende, vriendelijke en internationale gemeenschap.

https://www.rug.nl/filosofie/

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer van Weekend van de Wetenschap.