Regenerative Medicine Center Utrecht

Het Regenerative Medicine Center Utrecht (RMCU) is erop gericht ’het lichaam te helpen zichzelf te herstellen’. Een lichaam heeft stamcellen om dat te doen, maar soms schieten die cellen om een of andere reden tekort en vermindert het herstellend vermogen van het lichaam. Het onderzoek naar manieren om dat vermogen weer te vergroten wordt verricht in nauwe samenwerking met het UMC Utrecht, de Faculteit Diergeneeskunde en de Bèta faculteit van de Universiteit Utrecht. Onder de noemer van RMU werkt een groot aantal onderzoeksteams samen aan oplossingen voor allerlei gezondheidsproblemen. Deze teams bestaan uit professoren, promovendi, postdocs, technici, clinici, ethici en studenten.
En de droom van de onderzoekers? “We stellen ons een wereld voor waarin we behandelingen op maat maken voor elke individuele patiënt”

Regenerative Medicine Utrecht (RMU) brings together the largest number of researchers in the Netherlands to address global health care problems. Our outstanding scientists, engineers, clinicians, students, ethicists and staff work to translate discoveries into patient benefit. The Regenerative Medicine Center Utrecht (RMCU) is located on the campus of Utrecht University and integrates the Science Faculty, the only Veterinary Faculty in the country, as well as the UMC Utrecht academic hospital.

https://rmutrecht.org/