Radboud Institute for Health Sciences

Radboud Institute for Health Sciences

De missie van het RIHS is het verbeteren van de klinische praktijk en de volksgezondheid. Dat doet het instituut door bewijzen te leveren voor de effectiviteit en efficiëntie van bestaande en nieuwe tests, behandelingen en beleid, door jonge onderzoekers te trainen in de methodologie om die bewijzen te vinden en door nieuwe methoden te ontwikkelen die leiden tot optimaal onderzoek in het vakgebied.

Zie http://www.rihs.nl/about-us/ voor meer informatie over het Radboud Institute for Health Sciences.

Adres
Geert Grooteplein 21
6525 EZ Nijmegen
Nederland

http://www.rihs.nl/about-us/

Radboud Institute for Health Sciences
Initiatiefnemer
Sponsors
Mediapartners
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek hun deuren openen.