Psychologisch Instituut Heymans

Op het Heymans Instituut voor Psychologisch Onderzoek (onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen) wordt baanbrekend sociaal en wetenschappelijk relevant psychologisch onderzoek gedaan, waarbij we menselijke gedrag vanuit het biologische tot de maatschappelijke niveau proberen te begrijpen. Binnen het instituut wordt onderzoek verricht op het gebied van de klinische psychologie, neuropsychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, omgevingspsychologie, organisatiepsychologie, experimentele psychologie, grondslagen en statistiek. De onderzoekers kunnen beschikken over technisch hoogwaardige laboratoria en een uitmuntende instrumentatiedienst.

Adres
Grote Kruisstraat 2/1
9712TS Groningen
Nederland

http://www.rug.nl/research/heymans-institute/organization/

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.