NIOZ

Het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der zee) is het oceanografische instituut voor Nederland. Het instituut verricht zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek om kennis te verzamelen over estuaria, zeeën en oceanen.

http://www.nioz.nl/