NIOZ

Het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der zee) is het oceanografische instituut voor Nederland. Het instituut verricht zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek om kennis te verzamelen over estuaria, zeeën en oceanen.

Adres
Landsdiep 4
1797 SZ 't Horntje (Texel)
Nederland

http://www.nioz.nl/

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.