Netherlands eScience Center

De grote maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren, zoals klimaatverandering, verstedelijking, bevolkingsgroei en schaarste van natuurlijke grondstoffen vragen om wetenschappelijke en technologische innovatie. Wetenschappers zijn in toenemende mate afhankelijk van ICT expertise om antwoorden te vinden op ambitieuze onderzoeksvraagstukken.

Effectief en efficient computertechnologie in zetten is van groot belang om de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het Netherlands eScience Center (NLeSC) verbindt de groeiende eisen en ambities van wetenschappers met vooruitstrevende digitale technologie, ook wel eScience of enhanced Science genoemd.

Als nationaal expertise center speelt NLeSC een belangrijke rol in de ontwikkeling en toepassing van software en technologie voor wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse wetenschap behoort tot de absolute wereldtop. Om dit internationale succes ook in de toekomst te waarborgen is intensief gebruik van digitale technologie in wetenschappelijk onderzoek van groot belang.

NLeSC financiert, en participeert in, multidisciplinaire projecten met academische instellingen en het bedrijfsleven. In deze projecten staan data-handling, efficient computing and big-data analytics centraal. Het doel is om in samenwerking met onderzoekers uit de domeinwetenschappen en de computerwetenschappen eScience instrumenten te ontwikkelen om tot wetenschappelijke doorbraken en ontdekkingen te komen.

NLeSC is een initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek (SURF).

https://www.esciencecenter.nl/