Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzoekt hoe de natuur werkt. Of het nu gaat om de persoonlijkheden van vogels, de enorme rijkdom van het bodemleven of giftige blauwalgen. Die kennis kun je gebruiken voor het oplossen van natuur- en milieuproblemen (of het voorkómen ervan) in beheer, beleid en maatschappij. Van de natuur valt veel te leren!

Adres
Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen
Nederland

https://www.nioo.knaw.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer van Weekend van de Wetenschap.