Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzoekt hoe de natuur werkt. Of het nu gaat om de persoonlijkheden van vogels, de enorme rijkdom van het bodemleven of giftige blauwalgen. Die kennis kun je gebruiken voor het oplossen van natuur- en milieuproblemen (of het voorkómen ervan) in beheer, beleid en maatschappij. Van de natuur valt veel te leren!

Adres
Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen
Nederland

https://www.nioo.knaw.nl

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.