Natuurmuseum Fryslân

Het Natuurmuseum vertelt over de natuur van Fryslân en doet dat met steun van de Provinsje Fryslân. Het Natuurmuseum is één van de vier provinciale musea, samen met het Fries Museum in Leeuwarden, het Scheepvaartmuseum in Sneek en het Landbouw museum in Earnewoude. Samen brengen ze het verhaal van Fryslân.

Adres
Schoenmakersperk 2
8911 EM Leeuwarden
Nederland

http://www.hetnatuurmuseum.nl

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO Science Museum, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.