Maastricht University

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar ruim 16.000 studenten en 4.000 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs. Dankzij de hoge kwaliteit van het onderzoek en onderwijs, maar ook een sterke maatschappelijke oriëntatie, heeft de universiteit in haar korte bestaan een solide reputatie opgebouwd. Ze wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend.

Onder de noemer ‘Maastricht UMC+’ vormen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (UM) sinds 2008 samen het achtste universitair medisch centrum van Nederland. MUMC+ heeft drie kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek. Daarnaast legt de organisatie zich uitdrukkelijk toe op gezondheidsbevordering en ziektepreventie, het vaststellen van risicofactoren en vroege diagnostiek. Vandaar de ‘+’ in de naam.

https://www.maastrichtuniversity.nl/fhml