KVI-Center for Advanced Radiation Technology

De missie van het KVI-Center for Advanced Radiation Technology (KVI-CART) is het uitvoeren van zuiver wetenschappelijk onderzoek in subatomaire en in astrodeeltjesfysica en van toepassingsgericht onderzoek in versneller fysica en medische fysica. In nauwe samenwerking met de wetenschappelijke gemeenschap, de gezondheidszorg en de industrie werken wij aan lange-termijn oplossingen voor de wetenschap en de samenleving. Door het ontwikkelen van state-of-the-art detectie technieken bevordert KVI-CART de kruisbestuiving tussen zuiver en toepassingsgericht onderzoek. KVI-CART leidt jonge wetenschappers op in de natuurkunde en in de medische technologie op het BSc, MSc en PhD niveau.

http://www.rug.nl/kvi-cart/