Kunstlinie Almere Flevoland (KAF)

Wat kun je bij ons doen?

KAF PODIUM programmeert een breed programma aan theatervoorstellingen. Van bekende cabaretiers tot intieme toneelvoorstellingen, van meeslepende musicals tot live muziek. In het programma komt meer aandacht en ruimte voor (commerciële) festivals en voor projecten in samenwerking met Almeerders.

In KAF ACADEMIE kunnen jonge Almeerders hun creatieve talenten verder ontwikkelen. KAF Academie ontwikkelt daar eigen projecten voor, en is ook in gesprek met CKV Almere, AJSO en SubSuburbia om de mogelijkheden tot intensievere samenwerking te onderzoeken.

KAF EXPO organiseert tentoonstellingen en tours over en door de stad en de provincie. Er komt een interactieve installatie You Are Here, maar ook Stad van Lego, de stadsmaquette waaraan iedereen letterlijk een steentje kan bijdragen vanuit workshops in de Architectuurstudio. De eerste expo is in het voorjaar van 2016.

De KAF CITY LOUNGE is de mooiste plek aan het Weerwater. Met horeca, informatie en kaartverkoop voor onze activiteiten en het startpunt van de tours. Na een make over is de Citylounge het kloppend hart van Kunstlinie Almere Flevoland.

https://www.schouwburgalmere.nl/