Activiteiten van Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.