Jouw Energie van Morgen truck

De Jouw Energie van Morgen truck oftewel de Discovery truck is onderdeel van de Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met GasTerra en Gasunie is de truck “on the road”: scholen en events bezoeken, met als missie jongelui interesseren voor wetenschap en techniek. Rode draad in de missie is energie!

http://www.jouwenergievanmorgen.nl