ISRIC Wereldbodeminstituut

Het Wereldbodemmuseum van het bodeminformatie-instituut ISRIC in Wageningen heeft een werelddekkende collectie bodemprofielen. Deze 3d-profielen of monolieten worden gebruikt om de bodemvorming aan bezoekers uit te leggen. Deze monolieten zijn verticale doorsnedes van bodems tot zo’n 1,5 meter diepte waar de opbouw van de bodem goed te zien is. De collectie van het Wereldbodemmuseum bestaat in totaal uit zo’n 1200 bodemprofielen uit 80 landen en van alle belangrijke bodemtypen ter wereld. Daarvan zijn er 100 als monoliet in het museum te bewonderen. Het museum heeft een digitale kaarttafel waarop de eigenschappen van de bodem wereldwijd kan worden verkend. Themastations in het museum geven informatie over de rol van de bodem voor bijvoorbeeld de wereldvoedselvoorziening, klimaatverandering en watervoorziening. Bodems zijn belangrijk dus, maar wie het museum bezoekt zal ook ervaren dat de kleurige bodems van de wereld ook gewoon mooi zijn om naar te kijken.

Adres
Droevendaalsesteeg 3
6708 PB Wageningen
Nederland

http://www.isric.org/

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.