Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Het IISG (Amsterdam) onderzoekt de wereldwijde geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen en verzamelt hiertoe gegevens ( boeken, archieven, digitale data) die ook beschikbaar worden gesteld aan aandere onderzoekers

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.