Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Het IISG (Amsterdam) onderzoekt de wereldwijde geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen en verzamelt hiertoe gegevens ( boeken, archieven, digitale data) die ook beschikbaar worden gesteld aan aandere onderzoekers

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.