Huis van de Techniek

Zeeland heeft met de havens, de procesindustrie, de energie- en de foodsector belangrijke economische pijlers die een relevante bijdrage leveren aan de regionale economie. Ook zorgen deze sectoren voor een aanmerkelijk aandeel in de provinciale werkgelegenheid.

De vraag naar adequaat opgeleid technisch personeel is onveranderd hoog en zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Ook in Zeeland is dit het geval, al heeft de Zeeuwse jeugd – landelijk bezien – de meeste belangstelling voor een technische opleiding.

Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland. Namens ondernemers, onderwijs en overheden zijn wij betrokken bij alle activiteiten, die tot doel hebben het kiezen, leren en werken in de techniek te bevorderen.

https://www.huisvandetechniek.nl/