Huis van de Techniek

Huis van de Techniek is een onafhankelijke intermediaire organisatie die zicht richt op het mede oplossen van de regionale knelpunten die bestaan tussen het technisch (beroeps) onderwijs en de arbeidsmarkt. Hierbij behartigt zij de belangen van het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid in de provincie Zeeland.

https://www.huisvandetechniek.nl

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.