Hubrecht Instituut

Hoe ontwikkelt een enkele cel zich tot een heel lichaam met allerlei verschillende organen en weefsels? Hoe repareert het lichaam zichzelf. Wat gaat er mis bij suikerziekte? Dit soort vragen wordt onderzocht bij het Hubrecht Instituut. Het onderzoek is niet gericht op toepassingen, maar op een fundamenteel begrip van hoe het werkt. Dat neemt niet weg dat veel onderzoek bij het Hubrecht Instituut uiteindelijk leidt tot toepassingen in de geneeskunde. Vandaar ook de samenwerkingsverbanden die het instituut aangaat, met bijvoorbeeld het Universitair Medisch Centrem Utrecht. Ook op internationaal vlak werkt het Hubrecht Instituut samen, bijvoorbeeld met het Europese laboratorium voor moleculaire biologie (European Molecular Biology Laboratory EMBL).

Adres
Uppsalalaan 8
3584 CT Utrecht
Nederland

http://www.hubrecht.eu/nl/

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer van Weekend van de Wetenschap.