Hubrecht Instituut

Hubrecht Instituut

Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gesitueerd op de campus van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek richt zich op ontwikkelings- en stamcelbiologie. Het Hubrecht Instituut wordt geleid door de driekoppige directie bestaande uit prof. Alexander van Oudenaarden (algemeen directeur), prof. Jeroen den Hertog (adjunct directeur wetenschap) en dr. Mariëtte Oosterwegel (directeur bedrijfsvoering).

Op dit moment zijn er 19 onderzoeksgroepen werkzaam en in totaal 220 werknemers. De onderzoeksgroepen werken onafhankelijk en de wetenschappelijke kwaliteit wordt gewaarborgd door een zesjaarlijkse site visit. Naast een zeer interactieve en internationale wetenschappelijke omgeving zijn er uitstekende onderzoeksfaciliteiten beschikbaar.

Adres
Uppsalalaan 8
3584 CT Utrecht
Nederland

http://www.hubrecht.eu/nl/

Hubrecht Instituut
Initiatiefnemer
Sponsors
Mediapartners
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek hun deuren openen.