Hubrecht Instituut

Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich richt op ontwikkelings- en stamcelbiologie. Door het dynamische karakter van het onderzoeksveld heeft het instituut een wisselend aantal onderzoeksgroepen, rond de 20, die fundamenteel, multidisciplinair onderzoek verrichten op gezonde en zieke cellen, weefsels en organismen. Het Hubrecht Institute is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bevindt zich op Utrecht Science Park.

https://www.hubrecht.eu/