Hortus Alkmaar

De doelstellingen van de stichting Hortus Alkmaar zijn:
• de instandhouding van natuurhistorisch erfgoed en het verlenen van educatie over stedelijke natuur, in het bijzonder met betrekking tot geneeskrachtige kruiden en het belang van een gezonde leefomgeving;
• het (doen) onderhouden van een botanische tuin, Hortus Alkmaar;
• het aanbieden van een divers assortiment aan kruiden;
• het vervullen van een belangrijke rol bij internationale ontwikkelingen op het gebied van homeopathie door onder andere het op kleine schaal beschikbaar stellen van plantenmateriaal aan apothekers en laboratoria;
• het inzetten van Hortus Alkmaar voor ontwikkelingen die leiden tot betaalbare en duurzame gezondheidszorg en een ecologische leefomgeving.

Beleidsplan
Hieronder volgen de kernzaken uit het huidige beleidsplan:
Hortus Alkmaar organiseert rondleidingen en evenementen voor diverse doelgroepen met als doel educatie over de natuur en vooral over geneeskrachtige planten.
Wij telen, oogsten en verhandelen geneeskrachtige planten en zaden.
Hortus Alkmaar participeert in wetenschappelijke kenniscentra en netwerken en zet haar kennis en expertise in voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.
Hortus Alkmaar stelt haar kruidentuin open voor bezoekers.
De Hortus ontvangt gelden via sponsoring, giften, entreegelden en de opbrengst uit verkopen.
De ontvangen gelden besteedt de stichting aan organisatiekosten, tuinonderhoud en tuinontwikkeling, huur van de gronden en communicatie.
Het bestuur beheert het vermogen van de stichting, waarbij de penningmeester primair verantwoordelijk is voor de financiën.

https://www.hortusalkmaar.nl