Hogeschool van Amsterdam – Faculteit Techniek

De faculteit Techniek levert activerend & inspirerend onderwijs én kwalitatief goed & impactvol onderzoek. De sterke verbinding tussen onderwijs & onderzoek stelt ons in staat – samen met het werkveld, de overheid & de samenleving – een substantiële bijdrage te leveren aan technische & technologische oplossingen voor actuele vraagstukken. Dat is onze belofte aan de Metropoolregio Amsterdam & de wereld: wij leveren knowhow én toepasbare oplossingen voor het duurzaam leven in de steden van morgen.

https://www.hva.nl/

De VSC is de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers.