Het Keringhuis: Publiekscentrum Water

Het Keringhuis: Publiekscentrum Water is hét informatiecentrum over hoogwaterbescherming in Zuid-Holland en over de indrukwekkende Maeslantkering (het sluitstuk van de Deltawerken en de grootste beweegbare stormvloedkering ter wereld!). Laat het zelf stormen en regenen op het Waterplein. Ontdek de maatregelen uit het Deltaprogramma en de werking van de Maeslantkering. Tijdens weekends en vakanties zijn er rondleidingen, ook voor kinderen. De rondleiding voert u door de expositie en buiten langs de armen van de Maeslantkering. Vanaf het restaurant met terras heeft u uitzicht op de Maeslantkering en de scheepvaart. Buiten kunt u terecht bij de Tuin van het Kereinghuis waar u alles kunt vinden over klimaatadaptatie en de waterspeelplaats waar kinderen zelf met pompen en zandzakken aan de slag kunnen.

http://www.keringhuis.nl/