HEMLAB

HEMLAB inspireert en motiveert kinderen in de Zaanstreek en Noord-Holland tot experimenteren! Het Hemlab prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen in een veilige en plezierige, échte laboratoriumsetting. Ze kunnen daar zelfstandig, met goede begeleiding van experts, proefondervindelijk en hands-on, dichtbij hun beleveniswereld, leren experimenten op te zetten en uit te voeren. Een vroege kennismaking met techniek en wetenschap geeft kinderen een verrijking van inzichten en voordelen voor nu en in de toekomst. Ongeacht wat kinderen al kunnen of weten, kunnen kinderen een bestaand experiment of wetenschappelijk onderzoek samen of individueel uitvoeren of ze kunnen een nieuw project verzinnen.

Het Hemlab is nu gevestigd in de voormalige Honigfabriek te Koog aan de Zaan. De fabriek ging van start met de productie van stijfsel voor kragen, later werden er instant puddingen, bakmeel en andere meelmengsels gemaakt. Later werden er de puddingen van Dr. Oetker geproduceerd, Het Hemlab is nu gevestigd in de voormalige werkplaats van de fabriek. De werkplaats is nu omgebouwd tot een laboratorium voor kinderen en jongeren. Zij kunnen hier experimenteren met chemie en natuurkunde. Zo kunnen ze elke zaterdagmiddag zelf experimenteren, een wetenschapscursus volgen of een onderzoek uitvoeren tijdens hun verjaardag. Het Hemlab wordt ook bezocht door scholen, BSO’s en andere groepen.

https://www.hemlab.nl