Healthy Ageing Network

HANNN heeft de ambitie om de inwoners van Noord-Nederland op een gezonde en actieve manier ouder te laten worden. Zijn doen dat met bedrijven uit o.a. de bouwsector, medische technologie, voedingsmiddelenindustrie en ICT, met overheden, kennisinstellingen en zorginstellingen. Samen ontwikkelen zij nieuwe producten en concepten waarover vervolgens via de HANNN kanalen wordt gecommuniceerd. Deze gezamenlijke inzet heeft geleid tot de benoeming door de Europese Commissie van de regio als voorbeeldregio in Europa. Op onze website (https://www.hannn.eu) staat een overzicht van onze activiteiten en partners.

Adres
L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen
Nederland

https://www.hannn.eu

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.