Healthy Ageing Network

Healthy Ageing Network

HANNN heeft de ambitie om de inwoners van Noord-Nederland op een gezonde en actieve manier ouder te laten worden. Zijn doen dat met bedrijven uit o.a. de bouwsector, medische technologie, voedingsmiddelenindustrie en ICT, met overheden, kennisinstellingen en zorginstellingen. Samen ontwikkelen zij nieuwe producten en concepten waarover vervolgens via de HANNN kanalen wordt gecommuniceerd. Deze gezamenlijke inzet heeft geleid tot de benoeming door de Europese Commissie van de regio als voorbeeldregio in Europa. Op onze website (https://www.hannn.eu) staat een overzicht van onze activiteiten en partners.

Adres
L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen
Nederland

https://www.hannn.eu

Healthy Ageing Network
Initiatiefnemer
Sponsors
Mediapartners
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek hun deuren openen.