Hanzehogeschool Groningen (locaties BrugsmaBorg en Van DoorenVeste)

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Op de Hanzehogeschool leer je over de grenzen van je eigen vakgebied en omgeving kijken. Hoofdthema’s zijn: energie, healthy ageing en ondernemerschap, daarnaast ligt de focus op honours- en kunstond

https://www.zpannendzernike.nl

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.