Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel gericht hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich, met ruim 30 lectoraten en 7 kenniscentra, tot een kennisinstelling voor toegepast onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen.

Adres
Zernikeplein 9
9747 AS Groningen
Nederland

https://www.hanze.nl

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO Science Museum, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.